ניתוח מסחר

*החברה ו/או החברות הקשורות אליה בה עשויות להיות בעלי עניין אישי בתוכן המידע המוצג בעמודים אלו, שכן החברה ו/או החברות הקשורות אליה, מרוויחות מתוך פעילות המסחר השוטפת של הלקוחות, ובין היתר פעילות במוצרים הפיננסים המתוארים במידע המוצג. אנו ממליצים כי לקוחות החברה, יקראו בעיון את מסמך ניגוד העניינים של החברה המופיע באתר החברה. **המידע המתואר בעמודים אלו, הינו מידע סטטיסטי היסטורי, ואין באמור בו כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי או התחייבות לביצועים כלשהם בפעילות במכשירים פיננסים מסויימים. *** אין לראות באמור לעיל המלצה לרכישה ו/או החזקה של מכשירים פיננסים מסויימים, והאמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח. **** אין בביצועי העבר להעיד על ביצועי העתיד, והנתונים ההיסטוריים הסטטיסטיים משקפים פעילות מסחר מגוונת של מיני אנשים ברחבי העולם, אשר אינה בהכרח משקפת את פעילות המסחר שלך.


גילוי סיכונים: FXCM ישראל הינה שמה המסחרי של חברת אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ אשר קיבלה רישיון להפעלת זירת סוחר מרשות ניירות ערך. אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם. פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה, שקול ברצינות את מטרות ההשקעה, רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת. אין לסחור בכסף שאינך יכול להפסיד. קיימת האפשרות שתספוג הפסד בגובה סכום הפקדתך ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות כלשהן. אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ עשויה לספק סקירות שוק שאין לראות בהם ייעוץ להשקעה. אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ עשויה לספק פרשנות כללית, אשר אינה מהווה ייעוץ השקעה, המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם, ואין לראות בה ככזו. על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי. אין באמור ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהיא ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים. אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ אינה נושאת באחריות לכל טעות, אי דיוקים או השמטות ואינה ערבה לשלמותו של המידע, הטקסט, הגרפיקה והקישורים הכלולים בחומרים הללו. אנא עיין וקרא לעומקו את הסכם הלקוח לפני שאתה מקבל החלטה.